Informació al contribuent

Períodes de pagament:


Lloc i horari de pagament:

  • Els impostos s’han de pagar a:

Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona

Adreça: c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals núm. 5, 3a planta, edifici el Sucre – Vic.

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores

Qualsevol oficina de les entitats col·laboradores:

  • La Caixa “Servi-Caixa”
  • Caixa Manlleu
  • Caixa Catalunya
  • Banc Sabadell
  • Banc Popular Español

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

  • Efectiu
  • Xec nominatiu a favor de l’Organisme Autònom de Recaptació