Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1923 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 985 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 10944 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9341 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del projecte de millora del camí del veïnat de França
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9340 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9339 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Nomenament de tinent d'alcalde i delegacions
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9065 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 175-0 Edicte: 7639 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6659 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la xarxa d'aigua potable en baixa sector sud d'Espinelves
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut