Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 140-0 Edicte: 6247 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Oferta d'ocupació publica per a 2024
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4595 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Informació pública del Document únic de protecció civil municipal d'Espinelves (DUPROCIM)
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4367 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1923 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 985 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 10944 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9341 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del projecte de millora del camí del veïnat de França
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9340 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9339 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Nomenament de tinent d'alcalde i delegacions
Exercici: 2023 Bop: 210-0 Edicte: 9065 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals