Junta de Govern Local

Joan Manuel Claveria Regales (JpE-AM)

Alcalde. Urbanisme, Sanitat i Economia.

alcaldia@espinelves.cat


Eduard Diaz Manso (JpE-AM)

1r tinent d’alcalde. Medi ambient. Representant del CILMA. Representant d’ADF.

mediambient@espinelves.cat


Nuria Delgado Calero (JpE-AM)

Cultura, Lleure i Educació

cultura@espinelves.cat


Maria Dolors Rovira Castells (JpE-AM)

Benestar Social, Salut, Joves i Gent Gran. Representant de l’Ajuntament als Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona.

benestar@espinelves.cat


Jordi Geli Soler (JpE-AM)

Turisme i Dinamització. Representant de l’Ajuntament a Osona Turisme.

promocio@espinelves.cat

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis