Acord de Ple d’aprovació inicial ordenances fiscals 2024

A aquesta notícia podràs trobar l’acord de Ple de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.